خانه

  • جدید
  • بهترین فروشنده
  • محصولات ویژه

خانه

  • محصولات ویژه
  • جدید
نقش آهن در تغذیه گیاهان
17 سپتامبر

آهن ماده مغذی مورد نیاز همه گیاهان است. بسیاری از عملکردهای حیاتی گیاه، مانند تولید...

تغذیه پس از برداشت محصول و اهمیت آن
14 اوت

غذیه گیاهان مختلف و مدیریت برنامه و اصول تغذیه‌ای آنها در عملکرد نهایی گیاه بسیار مهم...

انواع کودهای کشاورزی
24 ژوئیه

گیاهان برای رسیدن به رشد مناسب در هر مرحله از رشد نیازمند دریافت عناصر غذایی هستند و...

پتاسیم چه نقشی در گیاهان دارد؟
28 ژوئن

پتاسیم در کنار عناصری همچون نیتروژن و فسفر از جمله ضروری‌ترین عناصر خاک بوده که نقش...

ابزار اصلاح خاک
29 ژانویه

ابزار اصلاح خاک

مشاهده (228)

اهمیت نقش خاک در عملکرد محصولات زراعی بر اهل فن پوشیده نیست. اراضی مختلف از لحاظ نوع...